Band: Rotlaus
Dato: Fredag 24.11.2017
Spillested: Sundvollen Hotell