Band: STAUT
Dato: Lørdag 16.12.2017
Spillested: Sundvollen Hotell